[Tính Năng] Thần Trang

Thần Trang trong Bát Hoang Lãnh Chủ là một hệ thống trang bị siêu việt, có sức mạnh vượt trội và đặc biệt mang đến chỉ số lực chiến to lớn cộng thẳng các chỉ số % Công, HP, Thủ rất quan trọng.

 

I. Thông tin Thần Khí:

♦ Thần Trang trong là 1 trang bị siêu việt có sức mạnh vượt trội và đặc biệt mang đến chỉ số lực chiến to lớn.

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Menu → Thần Trang để vào giao diện.

 

Ấn để vào giao diện.

 

II. Hệ Thống Thần Khí:

1. Hệ thống Trang bị Đỏ: 

♦ Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 90 sẽ kích hoạt tính năng Thần Trang.

 

♦ Trang bị Cam 2, 3 sao cùng cấp với trang bị mục tiêu có thể ghép trang bị Đỏ.

♦ Ít nhất 3 trang bị Cam mới được ghép.

♦ Chỉ được ghép trang bị phái.

♦ Tỷ lệ thành công có liên quan đến số lượng trang bị, cấp sao.

♦ Sản xuất cấp sao trang bị đỏ bất kỳ.

♦ Trang bị Đỏ sản xuất không thể giao dịch.

♦ Nguyên liệu tiên hữu có thể thu thập được từ tham gia các phụ bản, hoạt động, nhiệm vụ trong game.

2. Hệ thống Bộ:

♦ Trang bị Đỏ 3 sao và cấp 100 trở lên mới có thể rèn Bộ Đế Vương.

♦ Có thể dùng Đá Đế Vương để tiến hành Đúc bộ. 

Đá Đế Vương

♦ Đá Đế Vương có thể nhận thông qua các hoạt động phụ bản trong game.

♦ Bộ phận chia thành bộ trang bị và bộ trang sức, không ảnh hưởng nhau.

♦ Cùng 1 bộ trang bị cấp phải giống nhau.

♦ Đeo bộ trang bị có thể kích hoạt thuộc tính bộ.

♦ Khi đổi trang bị, nếu cùng cấp và đủ điều kiện rèn sẽ đổi bộ.

♦ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả bộ đá

 

Chúc các Tiên hữu chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Bát Hoang Lãnh Chủ - Game nhập vai Tiên Hiệp phong cách Hàn

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bathoang

Fanpage: https://www.facebook.com/bathoang.vn/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/708804426193079/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Tin khác

Game SG140