[Tính Năng] Rèn

 

Cường Hóa Vũ Khí là tính năng hỗ trợ, cho phép người chơi cường hoá tăng sức mạnh, cấp độ cho vũ khí của mình. Cường hoá vũ khí còn giúp tăng lực chiến, tăng cơ hội chiến thắng cho người chơi.

 

I. Hệ thống Cường hóa trang bị:

- Tại giao diện màn hình chọn → Menu → Rèn để vào giao diện cường hóa

♦ Cường Hóa: Là hệ thống gia tăng cấp độ cho trang bị, vũ khí của nhân vật. Đồng thời gia tăng sức mạnh cũng như sức phòng thủ cho bản thân nhân vật.

♦ Nguyên Liệu Cường Hóa: Đá cường hóa I, II, III, IV, V... Nguyên liệu có thể thu thập được từ hoàn thành các nhiệm vụ, phụ bản, hoạt động hoặc trong shop game.

 

II. Hệ thống Khảm trang bị:

- Khảm Ngọc là tính năng giúp các Nhẫn Giả tăng thêm thuộc tính cho trang bị

♦ Khảm Ngọc: Là hệ thống khảm đá, đá hồn vào trang bị, vũ khí giúp tăng thuộc tính và sức mạnh của vật phẩm cũng như bản thân nhân vật.

♦ Nguyên Liệu Khảm: Đá công, Đá thủ... Nguyên liệu tiên hữu có thể thu thập được từ tham gia các phụ bản, hoạt động, nhiệm vụ trong game.

 

III. Hệ thống Luyện trang bị:

- Luyện là tính năng giúp các tiên hữu tăng thêm thuộc tính cho trang bị

♦ Luyện: Là hệ thống Luyện trang bị, vũ khí giúp tăng thuộc tính và sức mạnh của vật phẩm cũng như bản thân nhân vật.

♦ Nguyên Liệu Luyện: Nguyên liệu tiên hữu có thể thu thập được từ tham gia các phụ bản, hoạt động, nhiệm vụ trong game.

♦ Các tiên hữu có thể thêm Bảo Hộ Đan trong quá trình luyện thất bại cũng không rớt cấp.

♦ Bảo Hộ Đan có thể nhận thông qua Rút bảo vật.

Bảo Hộ Đan.

- Sau khi luyện các tiên hữu có thể nhấp vào Xem trước để xem hiệu luyện.

III. Hệ thống Tinh Luyện trang bị:

- Tinh Luyện là tính năng giúp các tiên hữu tăng thêm thuộc tính sức mạnh cho trang bị.

♦ Đá Tinh Luyện để tăng tỷ lệ tinh luyện thành công.

♦ Tăng theo cấp Tinh luyện, Đá Tinh Luyện có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ thành công.

♦ Tiêu Đồng và Đá Tinh Luyện để tinh luyện.

♦ Tinh luyện thành công, cấp tinh luyện +1, tỷ lệ thành công còn 0.

♦ Tinh luyện thất bại cấp sao không đổi, căn cứ theo số lượt thất bại và tỷ lệ thành công để tăng thêm tỷ lệ thành công nhất định.

♦ Nguyên Liệu Tinh Luyện: Nguyên liệu tiên hữu có thể thu thập được từ tham gia các phụ bản, hoạt động, nhiệm vụ trong game.

III. Hệ thống Tẩy trang bị:

- Tẩy giúp các tiên hiệp nhận được nhiều thuộc tính cho trang bị.

♦ Mỗi ngày có 3 lượt tẩy miễn phí.

♦ Có thể chọn Tẩy 1 lần hoặc Tẩy 10 lần.

♦ Khi Tẩy các tiên hữu cần Đá Tẩy để thực hiện. 

Đá Tẩy

♦ Đá Tẩy có thể nhận được thông qua hoạt động Hội Võ Liên Sever.

♦ Tẩy càng nhiều xác xuất nhận được thuộc tính hiếm càng cao.

 

Chúc các Tiên hữu chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Bát Hoang Lãnh Chủ - Game nhập vai Tiên Hiệp phong cách Hàn

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bathoang

Fanpage: https://www.facebook.com/bathoang.vn/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/708804426193079/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140